Att spela från bekvämligheterna i hemmet är en av de största anledningarna att spelare väljer att spela online casino. Du behöver inte längre lämna värmen och enkelheten från din egen boning för att spela casinospel online. Tack vare teknologiska framgångar kan du nu nästa hitta varje casinospel online. Detta stämmer även för live casino med riktiga dealers. Du kan också spela bordsspel mot datorn. Eller, om du vill kan du spela med en riktig människor kan du i realtid spela live casino. Spelautomater online finns också tillgängliga, även jackpottspel och online bingo. Svedala Casino är hemmet för alla dessa typer av spel. Det är också det mysigaste casinot online. De som gillar att stanna hemma föredrar Svedala Casino för att det fördubblar bekvämligheterna med att spela online!

Att välja rätt online casino är viktigt för att du ska njuta av upplevelsen att spela online. Med ett konto på det perfekta online casinot är en spelare givetvis glad! Svedala Casino skapades för Svenska och Norska spelare. Båda älskar att spela fjärranslutna spel av chans online för riktiga pengar. På Svedala Casino, kan svenska och norska spelare njuta av sina favoritspel från hemmet på det mysigaste casinot online.

Nu när online casino har blivit väldigt populära är det nästa förväntat att spelare som registrerar sig kommer att erbjudas en välkomstbonus. Hos Svedala Casino får nya spelare både en insättningsbonus och gratissnurr. Efter att en spelare gjort sin första insättning kan denna ta del av återkommande erbjudanden på online casinot. De populäraste bonusarna är insättningsbonusar, cashbacks och gratissnurr. Spelarna själva arbetar för att nå VIP status och således kunna ta del av extra exklusiva erbjudanden. Det mysigaste casino online med alla funktioner, övertag samt mer. Det är ingen tvekan om vilket som är det bästa online casinot för både norska och svenska spelare.

Integritetspolicy

 
 

Vilka vi är

L&L Europe Limited ("vi" eller "oss" eller "vår") samlar in och behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med denna integritetspolicy och i överensstämmelse med den relevanta allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande lagar. Denna integritetspolicy förser dig med nödvändig information avseende dina rättigheter och våra skyldigheter, och förklarar hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter.

L&L Europe Limiteds säte är Northfields App 7, Vjal Indipendenza, Mosta, MST9026, Malta och vi är ett företag registrerat enligt Maltas lagar med organisationsnummer C53706. Vi har ett utsett dataskyddsombud, Mr Michiel Paetzel, som kan kontaktas på dataprotection@landleurope.eu .

Information vi samlar in

L&L Europe Limited behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga, lagstadgade och avtalsenliga förpliktelser och för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi samlar inte in några onödiga personuppgifter från dig och behandlar inte dina uppgifter på något annat sätt än vad som anges i denna policy.

De personuppgifter vi samlar in från dig är:

•Namn;
•Födelsedatum;
•Hemadress;
•E-postadress;
•Telefonnummer;
•Passnummer, nationellt id-nummer och/eller körkort;
•Kön;
•Titel;
•Smeknamn;
•Bankkontouppgifter (bank, kontonummer, IBAN);
•Pseudonymiserade konto-/kreditkortsnummer;
•E-plånbokskontoidentifikatorer;
•Transaktions- och upplevelseinformation: När du sätter in eller tar ut medel till eller från ditt konto samlar vi in information om transaktionen såväl som annan information kopplad till transaktionen som överfört belopp, information om enheten som används och platsdata.

Vi samlar in information på följande sätt:

Onlineformulär vid registrering – tillhandahållen av dig själv;
Banker eller betalningstjänstleverantörer – via API-integrering;
Förifyllda fält tillhandahållna av våra betalningstjänstleverantörer;
Webbserver-loggar;
Information tillhandahållen av våra underleverantörer (personuppgiftsbiträden) och deras eventuella underleverantörer.


Hur vi använder dina personuppgifter

L&L Europe Limited tar din integritet på största allvar och vi lämnar inte ut, delar eller säljer dina uppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy. Vi behåller endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt och för de ändamål som anges i denna policy. I de fall du har lämnat ditt samtycke till oss att förse dig med kampanjerbjudanden och marknadsföring, är du fri att när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Ändamålen och skälen till behandlingen av dina personuppgifter beskrivs utförligt nedan:

•Tillhandahållande av våra speltjänster: Vi samlar in dina personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig med speltjänsterna, vilket inkluderar att logga in på vår plattform;
•Finansiella: För att bekräfta finansiella transaktioner;
•För att hantera våra affärsbehov: Vi utför analyser för att förbättra vår tjänst och den relativa prestandan och funktionaliteten;
•Marknadsföring: Vi kommer ibland att skicka marknadsföringsinformation till dig när vi har bedömt att den är till nytta för dig som kund och i vårt intresse. Sådan information kommer inte att vara störande och behandlas på basis av ditt samtycke;
•Regelefterlevnad: För att analysera kredit- och bedrägeririsker, fullgöra våra skyldigheter och för att tillämpa villkoren för våra webbplatser och tjänster;
•Juridiska skyldigheter: Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter som ett led i våra juridiska skyldigheter avseende affärsredovisning, ansvarsfullt spelande (inklusive att bekräfta huruvida du är självutesluten från våra tjänster) och för att motverka penningtvätt;
•Överföring av information: Vi överför dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden för identifiering, verifiering och/eller transaktionsinformation, när det krävs av oss för att tillhandahålla våra tjänster.
•Statistisk analys och forskning: Vi behandlar data för statistisk analys och i forsknings- och utvecklingssyfte.


Kategorier av mottagare av dina personuppgifter.

•Hosting- och säkerhetspartners. Våra hosting- och säkerhetspartners har möjligheten att göra ursprunget av vår inkommande trafik synlig.
•Screening-tjänster. I överensstämmelse med våra juridiska skyldigheter använder vi screening-tjänster för att bekräfta våra kunders identitet, antingen i samband med att de öppnar ett konto eller vid något annat tillfälle under kontots livstid, och för att bland annat utröna om en kund är en PEP, sanktionerad eller deltar i ett nationellt system för självuteslutning.
•Spelleverantörer. Våra spelleverantörer kräver vissa personuppgifter för att förse dig med spelen och upprätthålla utförliga register om alla speltransaktioner.
•Betalningsleverantörer. För att kunna behandla inkommande och utgående betalningar skickar vi personuppgifter till våra betalningsleverantörer i den mån det krävs för deras tjänster.
•Marknadsföringstjänster. Om du har lämnat ditt samtycke till marknadsföringskommunikation via varje tillgänglig kanal skickar vi ibland marknadsföringsmaterial eller anlitar underleverantörer för att tillhandahålla marknadsföringstjänster.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter av en rad olika skäl, som vart och ett föreskrivs i relevant dataskyddslagstiftning.

Samtycke

Vår behandling av dina personuppgifter kommer i första hand att vara nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Det kan hända att vi ber dig om ditt samtycke för att behandla personuppgifter på ett visst sätt. I det fallet behandlas dina personuppgifter i enlighet med ett sådant samtycke och du kommer ha möjlighet att skriftligen dra tillbaka detta samtycke när som helst. Ditt samtycke behövs exempelvis för att vi ska kunna skicka kampanj- och marknadsföring till dig.

Utførelse av en kontrakt, samsvar med juridiske forpliktelserFullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

Det kan også være nødvendig for oss å bearbeide dine personlige opplysninger der dette er nødvendig for å utføre en kontrakt (slik som vilkårene og betingelsene når du åpner en konto i vårt casino) eller for at vi skal kunne overholde diverse juridiske og regulatoriske ansvar, inkludert, men ikke begrenset til samsvar med vilkår for spillelisenser og overholdelse av forskrifter om forhindring av hvitvasking av penger.Det kan också vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden enligt ett avtal (t.ex. Regler och villkor när du öppnar ett konto på vårt casino) eller för att vi ska fullgöra våra olika rättsliga förpliktelser, inklusive, men inte begränsat till, fullgörande av spellicensvillkor och efterlevnad av lagstiftning om penningtvätt.

Berättigade intressen

Slutligen kan vi även behandla dina personuppgifter när vi bedömer att sådan behandling ligger i vårt (eller en tredje parts) berättigade intressen och under förutsättning att dessa intressen inte skadar dina intressen, rättigheter och friheter. Exempel på när vi behandlar personuppgifter i enlighet med berättigade intressen kan inkludera: (i) när vi identifierar specifika företag som kan erbjuda dig ytterligare fördelar kopplat till vår tjänst eller tillhandahålla oss med värdefull information om din användning av vår tjänst; (ii) identifiering och lagring av information relaterad till ansvarsfullt spelande och de som har problem med detta (profilering); (iii) behandling i syfte att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst till vårt elektroniska kommunikationsnätverk; (iv) följa krav enligt lagar och förordningar; och (v) utforma lojalitets- och kampanjprogram för spelare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som L&L Europe Limited behandlar om dig och att begära information om:

•Vilka personuppgifter vi innehar om dig;
•Ändamålet med behandlingen;
•De kategorier av personuppgifter som berörs;
•Mottagarna till vilka personuppgifterna har/kommer att lämnas ut;
•Hur länge vi avser att lagra dina personuppgifter;
•Information om källan, om vi inte har samlat in uppgifterna direkt från dig.


Om du anser att vi har ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi korrigerar och/eller kompletterar uppgifterna. Vi kommer att sträva efter att korrigera dem så fort som möjligt, om det inte finns en giltig anledning att inte göra det. Då underrättar vi dig om det.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa behandlingen (i tillämpliga fall) i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning; såväl som att invända mot direktmarknadsföring från oss; för att utöva dina dataportabilitetsrättigheter, och för att bli informerad om automatiserat beslutsfattande som vi kan använda.

Om vi mottar en begäran avseende någon av dina rättigheter ovan, kan vi komma att be dig verifiera din identitet innan vi agerar på din begäran. Detta gör vi för att garantera att dina uppgifter är skyddade och säkra.

Delning och utlämnande av dina personuppgifter

Vi varken delar eller lämnar ut dina personuppgifter annat än för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, där det föreligger ett rättsligt krav, eller där det krävs för att utföra de tjänster som efterfrågas av dig. I de fall vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), är alla underleverantörer som agerar för vår räkning bundna enligt avtal att behandla dina uppgifter i enlighet med instruktioner från oss, och att fullt ut följa dataskyddslagar samt vidta andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Skyddsåtgärder

L&L Europe Limited tar din integritet på allvar och vidtar varje rimlig försiktighetsåtgärd för att skydda och säkra dina personuppgifter. Vi arbetar hårt för att skydda dig och dina uppgifter från obehörig åtkomst, modifiering, utlämning eller förstöring och har flera lager av skyddsåtgärder på plats, inklusive:

Brandvägg (branschstandard), giltiga SSL-certifikat, aktuella TSL-protokoll, ytterligare samtyckesmekanismer för användare, krypterade säkerhetskopior på en säker plats, åtkomsträttigheter begränsade efter behov, sekretessklausuler i anställningskontrakt, aktuella malware- och virusprogram, riktlinjer och procedurer specifikt för dataskydd, ett särskilt dataskyddsombud (DPO) med alla nödvändiga supportstrukturer, såsom möjligheten att inhämta juridisk rådgivning, resurser, den utbildning som krävs och kontakt med vår tillsynsmyndighet (närmare uppgifter nedan), samt genomförandet av regelbundna GDPR-regelefterlevnadsutbildningar via externa och oberoende juridiska rådgivare.

Överföringar utanför EU

L&L Europe Limited använder sig av vissa produkter eller tjänster (eller delar av dem) som hostas/lagras i länder utanför EES. Detta innebär att vi då och då kommer att överföra personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att kunna utföra våra tjänster bättre. Vi kommer endast att överföra personuppgifter till ett tredje land som EU-kommissionen anser kunna erbjuda adekvat skydd för personuppgifter eller i de fall vi inhämtar ett uttryckligt samtycke från våra dataskyddsmyndigheter.

När du använder våra tjänster kan således de personuppgifter du tillhandahåller lagras på servrar i länder utanför EES (i de fall sådana tredje parter används i behandlingen av dina uppgifter). I ett sådant scenario kommer vi att vidta åtgärder som säkerställer att dessa leverantörer har ett fullgott skydd för dina uppgifter och att de följer de strikta överenskommelser och åtgärder som vi fastställt för att skydda dina uppgifter samt uppfyller relevanta dataskyddslagar.

I linje med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har EU-kommissionen, genom ett beslut, erkänt länder som man anser tillhandahåller en adekvat skyddsnivå. I detta avseende anses alla våra underleverantörer i USA vara Privacy Shield-certifierade och omfattade av bindande avtal. Aktuell information om vilka länder som EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för kan erhållas här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Konsekvenser av att inte tillhandahålla dina uppgifter

Du är inte tvungen att tillhandahålla dina personuppgifter till L&L Europe Limited, men eftersom dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna ge dig våra tjänster kommer vi inte ha möjlighet att erbjuda en del/alla våra tjänster till dig utan dem, och din åtkomst blir kraftigt begränsad.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

L&L Europe Limited behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, och vi har strikta riktlinjer för granskning och lagring på plats för att fullgöra dessa skyldigheter. Vi är framför allt skyldiga att, enligt gällande lagstiftning och tillämpliga förordningar, behålla dina personuppgifter under en period av 5 år efter utgången av vårt affärsförhållande, varefter de kommer att förstöras. Icke desto mindre kan andra kortare eller längre tidsperioder tillämpas, på grundval av dokumenterade policyer och förfaranden som utarbetats utifrån rättsliga förpliktelser och på grundval av att inte lagra personuppgifter längre än absolut nödvändigt.

Om du har samtyckt till att vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring behåller vi uppgifter kopplade till sådan marknadsföring tills du meddelar oss något annat och/eller återkallar ditt samtycke. Var god observera att en del uppgifter kan behöva lagras för att säkerställa att ingen marknadsföring skickas ut till sådana mottagare.

Marknadsföring

L&L Europe Limited vill ibland kontakta dig avseende vissa tjänster eller kampanjer som vi erbjuder. Om du samtycker till att vi använder dina kontaktuppgifter för dessa ändamål, har du rätt att ändra eller återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda alternativen för avprenumeration eller genom att kontakta L&L Europe Limited direkt.

Inkomma med klagomål

L&L Europe Limited behandlar bara dina personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning. Om du vill inkomma med ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hur vi har hanterat dina uppgifter, har du rätt att inkomma med ett klagomål till oss så att vi kan försöka rätta till eventuell felhantering av dina uppgifter eller till tillsynsmyndigheten, om du skulle behöva det.

Du kan kontakta oss enligt följande:

L&L Europe Limited
Attn: Data Protection Officer
Northfields App 7, Vjal Indipendenza, Mosta, MST9026, Malta
dataprotection@landleurope.eu


Du kan kontakta tillsynsmyndigheten enligt följande:

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Level 2, Airways House, High Street, Sliema, SLM1549, Malta
T: +356 2328 7100
E: idpc.info@idpc.org.mt

Ansvarsfriskrivning

Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att skydda dina personligt identifierbara uppgifter. Informationsöverföring på internet är aldrig helt säker, därför kan vi inte hållas ansvariga om någon av denna information skulle röjas till en obehörig tredje part till följd av orsaker bortom vår kontroll.